Wt20082019

AktualizacjaPt, 09 Sie 2019 12pm

Back Jesteś tutaj: Start Wiadomości Aktualności z Sanok Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Sanoka

Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Sanoka

Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na realizację 7-kilometrowej obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Przetarg prowadzony będzie w trybie przetargu ograniczonego. W pierwszym etapie wykonawcy będą składać wnioski. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu. Termin składania wniosków w pierwszym etapie postępowania mija 31 października 2014 r. To już trzecia inwestycja na Podkarpaciu, której realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Procedura przetargowa

Wnioski złożone w pierwszym etapie postępowania będą weryfikowane m.in. pod kątem posiadanego potencjału, którego minimalny poziom określony został w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający oceni także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia w szczególności do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu przetargowym zostaną zaproszeni w drugim etapie do złożenia ofert cenowych. W postępowaniu przetargowym przyjęte zostały trzy kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji jakości oraz termin wykonania.

Zakres inwestycji

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID);
2. Wykonanie robót budowalnych oraz uzyskanie decyzji na użytkowanie.

Obwodnica Sanoka realizowana będzie w systemie projektuj-buduj. Początek obwodnicy zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej DK28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z DK84.

Roboty będą obejmować m.in.:

 • budowę odcinka drogi klasy GP o długości około 7 km
 • budowę skrzyżowań
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia oraz zapewnienia stateczności skarp
 • budowę odcinków dróg dojazdowych (wewnętrznych) zapewniających obsługę przyległego terenu
 • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową
 • budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego
 • budowę oświetlenia drogowego
 • wykonanie organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • budowę i przebudowę obiektów inżynierskich
 • roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej (urządzenia obce)
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska
 • wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego
 • wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli);
 • wycinka istniejącej zieleni
 • zagospodarowanie terenu zielenią
 • wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań

Na skróty...

Wiadomości

Magazyn

 • Promocja
 • Czy wiesz, że...
 • Magazyn Policyjny

Sport

 • Żużel
 • Piłka Nożna
 • Siatkówka
 • Tenis

Turystyka

 • Bieszczady
 • Dalekie Wyprawy
 • Podkarpacie

Kultura

 • Książki
 • Muzyka
 • Kino
 • Promocje

Zdrowie

 • Pierwsza Pomoc
 • Zdrowie i Urodai 
 • Poradnik

Regulaminy

 • Regulamin
 • Regulamin
 • Regulamin
 • Regulamin

Administracja