Cz13062024

AktualizacjaPn, 23 Paź 2023 1pm

build_links(); ?>
Back Jesteś tutaj: Start Magazyn Kategorie Promocja Startują kolejne konkursy Narodowego Programu Przedsiębiorczości - Przedsiębiorcze miasta i mieszkańcy poszukiwani!

Startują kolejne konkursy Narodowego Programu Przedsiębiorczości - Przedsiębiorcze miasta i mieszkańcy poszukiwani!

logo-npp-cmykPrawie połowa Polaków wolałaby pracować „na swoim”. Na tle 27 państw członkowskich Unii Europejskiej Polska uplasowała się na 8. miejscu.  Chęć prowadzenia własnej działalności najsilniej deklarują osoby w wieku 30 – 39 lat. W ramach Narodowego Programu Przedsiębiorczości startuje kolejny konkurs dla przedsiębiorców oraz plebiscyt na „Miasto Ludzi Przedsiębiorczych”.

Pierwszy etap zainicjowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości programu rozpoczął się w listopadzie 2012 roku, a zakończy się w lutym 2013 roku. Prowadzone  w tym okresie działania są adresowane zarówno do studentów jak i osób u progu kariery zawodowej. Obecnie rozpoczyna się kolejna części kampanii, skierowana do osób z doświadczeniem na rynku pracy (30-49 lat), zainteresowanych pracą na własny rachunek.

Miejsce dla ludzi przedsiębiorczych

Punkt ciężkości Narodowego Programu Przedsiębiorczości został położony na działania edukacyjne oraz angażowanie społeczeństwa do uczestniczenia w kampanii. Dlatego również w  tym etapie Programu został przewidziany konkurs na najlepszy biznesplan. Udział w nim będą mogły wziąć osoby z miejscowości liczących do 50 tys. mieszkańców. Do 3 marca br. uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje biznesplany do konkursu. Następnie autorzy 10 najlepiej ocenionych prac, wspólnie z wybranymi przez siebie ekspertami wezmą udział w drugim etapie, który będzie polegał na dopracowaniu pomysłów na swój biznes. Zostanie również zorganizowany specjalny cykl wydarzeń plenerowych w miejscowościach zamieszkania autorów 10 najlepszych pomysłów.  Zwycięzca otrzyma 60 tys. zł na realizację biznesu, a jego mentor 20 tys. zł.

Dodatkową aktywnością będzie konkurs dla burmistrzów, którzy wraz z mieszkańcami swoich miast będą walczyć o tytuł „Miasta ludzi przedsiębiorczych”.

Włodarze miast zostaną zaproszeni do uzupełnienia specjalnych formularzy. Na podstawie zebranych wyników zostanie wyłonione zwycięskie miasto. A mieszkańcy uzupełniając testy w serwisie www.parp.gov.pl/npp będą mogli generować punkty na rzecz swojej miejscowości. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się podczas finałowej Gali w kwietniu.

Przedsiębiorczość w regionach – ranking 

Wskaźnik syntetyczny rozwoju przedsiębiorczości w regionach sporządzany jest  na podstawie miejsca zajmowanego przez dany region w 26 podrankingach województw, które obrazują kształtowanie się zmiennych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, m.in.: liczebności przedsiębiorstw, liczby pracujących w przedsiębiorstwach, wielkości przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych.

Liderem rankingu prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 3 lat jest województwo mazowieckie, drugie i trzecie miejsce zajmują odpowiednio województwa: wielkopolskie i pomorskie. Na najniższych pozycjach od kilku lat utrzymują się słabiej zurbanizowane województwa:  podkarpackie, lubelskie i warmińsko-mazurskie. Wśród województw, które poprawiły swój syntetyczny wskaźnik przedsiębiorczości w odniesieniu do rankingu z zeszłego roku na uwagę zasługuje województwo świętokrzyskie (wzrost o 28 proc. w stosunku do 2009 roku).

- Ranking przedsiębiorczości w odniesieniu do zmian i pozycji poszczególnych województw jest stabilny na przestrzeni ostatnich lat. Warto podkreślić, że pozytywny wpływ na przedsiębiorczość mają skupiska miejskie o dużej gęstości zaludnienia.  Miasta zapewniają również zdecydowanie lepszy dostęp do infrastruktury, w tym infrastruktury edukacyjnej. Większa gęstość zaludnienia ma również wpływ na rynek zbytu i bliskość potencjalnych klientów. Drugi etap Narodowego Programu Przedsiębiorczości został skierowany do przedsiębiorców z mniejszych miejscowości, którym trudniej jest pozyskać wiedzę oraz nawiązać kontakt z osobami wspierającymi przedsiębiorców tj. aniołami biznesu, mentorami, inwestorami – mówi Paulina Zadura – Lichota, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP. 


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest rządową agencją wykonawczą podlegającą ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej.

Narodowy Program Przedsiębiorczości to ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna realizowana w ramach projektu systemowego PARP „Poprawa wizerunku przedsiębiorców i promocja postaw przedsiębiorczych” finansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet kampanii wynosi 10 995 000 zł brutto.

Informacje o kampanii można znaleźć w serwisie internetowym: www.parp.gov.pl/npp oraz na fan page Programu http://www.facebook.com/NarodowyProgramPrzedsiebiorczosci.

Na skróty...

Wiadomości

Magazyn

 • Promocja
 • Czy wiesz, że...
 • Magazyn Policyjny

Sport

 • Żużel
 • Piłka Nożna
 • Siatkówka
 • Tenis

Turystyka

 • Bieszczady
 • Dalekie Wyprawy
 • Podkarpacie

Kultura

 • Książki
 • Muzyka
 • Kino
 • Promocje

Zdrowie

 • Pierwsza Pomoc
 • Zdrowie i Urodai 
 • Poradnik

Regulaminy

 • Regulamin
 • Regulamin
 • Regulamin
 • Regulamin

Administracja